Gastenhuis

Zazen en meditatie

Zazen is zitten in aandacht. ‘Za’ betekent zitten; ‘zen’ betekent inkeer, concentratie, de weergave van het Chinese woordje ch’an en van het Sanskriet dhyana.
Het gaat om een lege helderheid, voorbij aan alle voorstellingen, voorbij aan de objectivering van het denken, voorbij aan emotionele bindingen.
De bedoeling is een bewustzijnsproces in gang te zetten dat leidt tot de ontdekking van het diepste zelf en dit bewustzijn een plaats te geven in de concreetheid van het dagelijkse leven.
De stille aandacht wordt ondersteund door een goede lichaamshouding – ontspannen en tegelijk rechtop – en een bewustwording van de adem.
Tijdens meditatiesessies (sesshins) wordt het zitten afgewisseld met loopmeditatie (kinhin), worden er korte toespraken gehouden (teisho’s) en is er gelegenheid tot contact/gesprek met de begeleider (dokusan).
Zen-meditatie bestaat in de abdij Maria Toevlucht sinds 1971 en groeide vooral onder de invloed van Pater Hugo Enomiya Lassalle en Karlfried Graf von Dürckheim die zelf meerdere keren te gast waren in Zundert om zen-sessies te geven.

Programma voor zen en meditatie

Programma
Informatie: gastenhuis@abdijmariatoevlucht.nl
Reservaties: enkel telefonisch
Het gastenhuis is telefonisch bereikbaar woensdag t/m vrijdag van 09.30 u – 10.30 u en van 18.30 u – 19.30 u via het telefoonnummer +31 76 597 86 10.