Gastenhuis

Groepsreservering

Het is ook mogelijk een verblijf te boeken voor een groep vanuit uw parochie, gemeente of anderszins.
Het voornaamste element van het verblijf voor groepen is het meeleven, in het ritme van de kloostergemeenschap,
Voor de meeste groepen blijkt dit al een grote ervaring te zijn, wij adviseren dan ook beslist niet te veel eigen programma-onderdelen in de tussentijden in te plannen en ontvangen ook graag uw programma op voorhand voor overleg. Wij vragen tevens dat in het programma van de groep een inbreng vanuit de communiteit zal zijn.
De groepsgrootte is beperkt tot 12 personen.

Verblijfskosten voor groepen: weekend van vrijdagmiddag tot zondagmiddag per deelnemer € 105, andere arrangementen prijs nader op te vragen. Lakens en handdoeken bij voorkeur zelf mee te brengen, anders te huur voor € 8 per set.

Reservering

U kunt telefonisch contact opnemen met de gastenbroeder.

Het gastenhuis is telefonisch bereikbaar woensdag t/m vrijdag van 9.30 u-10.30 u en van 18.30 u – 19.30 u via het telefoonnummer +31 76 597 86 10.

Groepsaanvragen worden altijd in het gastenteam ter goedkeuring besproken.

Verdere gang van zaken

Nadat de groep in het gastenteam is besproken en goedgekeurd worden de telefonisch gemaakte afspraken in een e-mail namens het gastenteam vastgelegd. De aanvrager als verantwoordelijke van de groep controleert of de afspraken juist zijn weergegeven, en mailt binnen een week een akkoord ter bevestiging.

Een half jaar vóór de datum van aankomst (of zoveel later als in de voormelde mail vastgelegd) wordt een aanbetaling ter grootte van 1/3 van de logiesprijs (in één overmaking, dus niet per deelnemer) gestort op rekening nl05 ingb 0000 7068 66 ten name van gastenhuis abdij Maria Toevlucht, waarmee de boeking definitief is. Wanneer de groep niet opdaagt, wordt deze aanbetaling niet gerestitueerd. Indien de aanbetaling niet tijdig is ontvangen, vervalt de reservering geheel.

Een maand voor aankomst zendt de aanvrager per mail de deelnemerslijst met namen, adressen, woonplaats en telefoonnummer en overlegt telefonisch of persoonlijk met de gastenbroeder over het programma en de betrokkenheid vanuit de communiteit daarin.

Raadpleegt u ook tevoren op deze website de annuleringsregeling.

Annuleringsregeling

Bij groepsreservering geldt:
Eén maand voor de besproken aankomstdatum van de groep wordt het opgegeven aantal deelnemers als definitief beschouwd. Mochten er daarna alsnog minder deelnemers komen, dan wordt per niet gebruikte persoon-per-nacht een bedrag van € 15 aan de aanvrager aangerekend.
De vergoeding wegens niet opkomen wordt niet gevraagd bij ernstige ziekte van een deelnemer of diens huisgenoten of naaste familie.