Brouwerij

Ontstaan

Het belang van arbeid in het Trappistenleven

In de spirituele traditie van de Cisterciënzers neemt de handenarbeid een voorname plaats in. Want ook in werken kan God gevonden worden. Of zoals het staat op een gedenksteen in de buitenmuur van de vroegere boerderij: ‘Opdat God in alles worde verheerlijkt’ (naar 1pe 4,11). Dit verwijst naar de regel van Sint-Benedictus (rb 57,9) die voor ons monnikenleven een belangrijke inspiratiebron is.
Al sinds de tijd van Benedictus, nu zo’n 1500 jaar geleden, worden dan ook de nodige ambachten binnen de muren van het klooster verricht. Hier in Maria Toevlucht was dat van bij de start in 1900 hoofdzakelijk landbouw. Aan het klooster was een boerderij (de Kievit) verbonden, tot deze activiteit recent afgebouwd werd en vervangen voor brouwen.

Waarom een brouwerij

Na beëindiging van het boerenbedrijf zochten we naar een vorm van bedrijvigheid die qua vorm en omvang een goede verhouding had tussen inzet en opbrengsten, maar die ook qua maat bij ons paste. Onze abdij als geheel en ook de bedrijvigheid hadden altijd een betrekkelijk kleinschalig karakter in vergelijking met de meeste andere trappistenabdijen.
Een zorgvuldige afweging leidde in 2009 tot het besluit een kleine brouwerij te beginnen. Een kleine brouwerij, want zoals wel eens gezegd is: “monniken brouwen om te leven en leven niet om te brouwen”. In 2012 gingen de bouwwerkzaamheden van start.

De Kievit. Een boerderij wordt brouwerij

De brouwerij is gerealiseerd in de zogenaamde ‘open tas’, de hooiopslag van de voormalige boerderij. De kenmerkende betonnen dakspanten zijn nog steeds zichtbaar. Op het dak staat fier een windvaan in de vorm van een kievit, zoals dat ook al op de boerderij het geval was. En vanzelfsprekend erfde de brouwerij niet alleen deze vaan maar ook de naam. Zo werd het Brouwerij De Kievit.

Op 6 december 2013 opende burgemeester Leny Poppe-de Looff van Zundert onze brouwerij. In het aansluitende weekend was Zundert Trappist exclusief in de Zundertse horeca verkrijgbaar. Kort daarop volgden de rest van Nederland en België. Sinds 2015 wordt Zundert Trappist ook naar andere Europese landen geëxporteerd.

Het ontstaan van Zundert trappist

Naast een brouwerij moesten we ook een bier ontwikkelen. We konden niet terugvallen op een stoffig boek met een recept uit een ver verleden. We hebben bewust gekozen voor een trappistenbier met een duidelijke eigenheid. Na verschillende proefsessies binnen de kloostergemeenschap en enkele proefbrouwsels kwamen we uiteindelijk tot de typerende kleur en smaak.
En de naam, die lag voor de hand: Zundert Trappist, eenvoudigweg verwijzend naar de plaats van herkomst. Via deze link is een filmpje te zien, waarin broeder Christiaan een toelichting geeft op de brouwerij.

Twee bieren

De eerste jaren brouwden we slechts één bier, Zundert 8. Toen we er na vijf jaar van overtuigd waren dat het bier helemaal op punt staat en zijn plaats op de markt verworven heeft, werd het tijd na te denken over een tweede bier. Al vrij snel na de start ontving de brouwerij het verzoek naast de koperkleurige Zundert 8 ook een donkerder quadrupel te brouwen. Aan dat verzoek hebben we vanaf de zomer van 2018 gehoor gegeven. Zundert 10 is een diep roodbruine quadrupel met een kruidige toets die al onze bieren kenmerkt. In april 2019 wint Zundert 10 een gouden medaille bij de Dutch Beer Challenge en mag zich het beste donkere zware bier van Nederland noemen.