Ons gastenhuis blijft tot nader bericht gesloten!
Voor de winkel zijn afspraken en bestellingen mogelijk : zie Abdijwinkel

Onze abdijkerk is overdag (behalve tussen 12.30-14.00 u) geopend voor stil gebed
en deelname aan de diensten.
Voor de eucharistieviering op zondag is reservering vereist.
Dit kan op zaterdag van 14-16 uur via telefoon:  076 5974251